ตะกร้า 0

1.หากท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อบริษัทฯ ได้ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. โทรศัพท์ 088-2442535 หรือแอดไลน์ @mountainbrand (มีเครื่องหมาย@)

2.สินค้านั้นต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย อุปกรณ์ครบ สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง/เสียหาย และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกับที่ทางบริษัทฯ นำส่งต่อท่าน

3.กรุณาส่งคืนสินค้าที่เกิดปัญหาภายใน 7 วันหลังจากวันที่ท่านได้รับสินค้า

4.ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนร้าน ยกเว้นกรณีที่เป็นข้อผิดพลาดจากทางร้านเอง เช่น ทางร้านส่งของให้ท่านไม่ถูกต้อง หรือ ทางร้านจัดส่งสินค้าให้ท่านไม่ครบตามจำนวนในใบสั่งซื้อ หากเกิดกรณีดังกล่าว ทางร้านยินดีที่จะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องไปให้ท่านใหม่ โดยทางร้านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

5.กรณีสินค้าชำรุดจากการจัดส่ง บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งในการจัดส่งสินค้าใหม่

6.บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ โดยจะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้ง ภายในระยะเวลาประมาณ 2-3 วันทำการ

7.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเป็นผู้ชี้ขาดในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า


8.บริษัทฯ จะไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้
     
 1. สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก www.mountainbrand.co
 2.  
 3. สินค้าเกิดปัญหาที่มาจากการใช้งานไม่ถูกต้องตามคู่มือวิธีการใช้งาน
 4.    
 5. สินค้าเกิดปัญหาที่มาจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
 6.    
 7. ความเสียหายที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายหลังจากการติดตั้งแล้ว
 8.    
 9. ความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งหรือการใช้งานในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
 10.    
 11. ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติและการโจรกรรม เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฯลฯ

หมายเหตุ : ระยะเวลาการรับประกันขึ้นอยู่กับชนิดสินค้า ดังนี้

1. สินค้าประเภทตู้เซฟ รับประกัน 1 ปี เริ่มนับจากวันที่วันที่สั่งซื้อสินค้าและชำระเงินสำเร็จ

2. สินค้าประเภทกระดานไวท์บอร์ด กระดานฟลิปชาร์ท ตู้รับพัสดุ เบาะ โซฟา ไม่มีการรับประกัน หากสินค้าเสียหายหรือชำรุด ลูกค้าสามารถติดต่อขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน